FM 88.5FM 93.0FM 94.0FM 93.5FM 104.5FM 94.5FM 100.5FM 106.5FM 91.5FM 106.0FM 103.5FM 88.0


ปั๊มน้ำ
มอเตอร์
อุปกรณ์ อะไหล่ปั๊มน้ำ มอเตอร์
รอก โซ่ สายพาน
มาตรวัดน้ำ น้ำมัน น้ำมันเตา
เครื่องมือช่าง
- สารบัญ
เครื่องมือไฟฟ้า (Powertools)
อุปกรณ์ลม ข้อต่อลม สายลม
สายยาง ท่อ ปะเก็น
อุปกรณ์ก่อสร้าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประปา  วาล์ว
อุปกรณ์แอร์
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ผ้าปิดจมูก เศษผ้า ถุงมือ
อุปกรณ์เซฟตี้
กาวอุตสาหกรรม LOCTITE
อื่นๆ

บริการพิเศษ
ไขควง ชนิดต่างๆ

ไขควง (สแตนเลส)
ปากแบน ยาว 3"
x
ปากแบน ยาว 4"
x
ปากแบน ยาว 6"
x
ปากแฉก ยาว 3" #1
x
ปากแฉก ยาว 4" #2
x
ปากแฉก ยาว 6" #3
x
 

ไขควงตัวสั้น (สแตนเลส)
ปากแบน ยาว 1 1/2"
x
ปากแฉก ยาว 1 1/2" #2
x


PB215L
PB 215L
PB8215A
PB 8215L
PB8515
PB 8515

 
" PB Swiss Tools " ไขควงชุดพร้อมซองหนัง (อย่างดี)
PB-215L
ชุดไขควง 10 ตัวชุด (พร้อมซองหนัง)
x
PB-8215L
ชุดไขควง 10 ตัวชุด (พร้อมซองหนัง)
x
PB-8515

ชุดไขควงชุดใหญ่ 15 ตัวชุด (พร้อมซองหนัง) + ไขควงชุดเล็ก 9 ตัวชุด (พร้อมซองหนัง) + ไขควงเช็คไฟ
ไขควงชุดใหญ่ ประกอบด้วย
- แกนไขควง ปลายแหลม,
- แกนไขควง ปากแบน เบอร์ 2, 3, 4, 5,
- แกนไขควง ปากแฉก PH2, PZ2
- แกนไขควง หัวหกเหลี่ยม เบอร์ 4, 5, 6
- แกนไขควง หัวท๊อกซ์ เบอร์ T10, T15, T20. T25
- ด้ามไขควง #8215A
ไขควงชุดเล็ก ประกอบด้วย
- ด้ามไขควง #53
- แกนไขควง ปากแฉก-แบน เบอร์ 00, 0, 1
- แกนไขควง ปากแฉก PZ0 - PZ1,
- แกนไขควง หัวหกเหลี่ยม เบอร์ 1.5 - 2 มม., 2.5 - 3 มม.
- แกนไขควง หัวท๊อกซ์ T6 - T7, T8 - T9

xPB8515

" PB Swiss Tools " ไขควงเปลี่ยนหัวได้ 8 หัว
(สำหรับช่างมืออาชีพ พกพาสะดวก)
6461
ด้ามไขควงใช้สำหรับเก็บหัวไขควง ซึ่ง ประกอบด้วย
- หัวไขควง ปากแบน เบอร์ 2, 3, 4
- หัวไขควง ปากแฉก เบอร์ 1, 2
- หัวไขควง หัวท๊อกซ์ T10, T15, T20
x

ไขควงแกนทะลุ ตอกได้ Koche รุ่นงานหนัก NO. 1598

KO-SD-1598-031

3.1/2" แบน

5 mm

x

KO-SD-1598-041

4" แบน

6 mm

x

KO-SD-1598-051

5" แบน

6 mm

x

KO-SD-1598-061

6" แบน

8 mm

x

KO-SD-1598-081

8" แบน

8 mm

x

KO-SD-1598-101

10" แบน

8 mm

x

KO-SD-1598-121

12" แบน

8 mm

x

KO-SD-1598-032

3.12" แฉก

5 mm x PH1

x

KO-SD-1598-042

4" แฉก

6 mm x PH2

x

KO-SD-1598-052

5" แฉก

6 mm x PH2

x

KO-SD-1598-062

6" แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1598-082

8" แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1598-102

10" แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1598-122

12" แฉก

8 mm x PH3

x


ไขควงแกนไม่ทะลุ Koche No. 1650

รหัส

ขนาดยาว

ขนาดแกน

อันละ

KO-SD-1650-031

3.1/2" แบน

5 mm

x

KO-SD-1650-041

4" แบน

6 mm

x

KO-SD-1650-051

5" แบน

6 mm

x

KO-SD-1650-061

6" แบน

8 mm

x

KO-SD-1650-081

8" แบน

8 mm

x

KO-SD-1650-101

10" แบน

8 mm

x

KO-SD-1650-121

12" แบน

8 mm

x

KO-SD-1650-032

3.1/2“ แฉก

5 mm x PH1

x

KO-SD-1650-042

4“ แฉก

6 mm x PH2

x

KO-SD-1650-052

5“ แฉก

6 mm x PH2

x

KO-SD-1650-062

6“ แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1650-082

8“ แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1650-102

10“ แฉก

8 mm x PH3

x

KO-SD-1650-122

12“ แฉก

8 mm x PH3

xไขควงสลับหัว Koche No. 1700
รหัส
ขนาดยาว
ขนาดแกน
อันละ
KO-SD-1700-030
3.1/2"
5 mm
x
KO-SD-1700-040
4"
6 mm
x
KO-SD-1700-060
6"
6 mm
x

 

ไขควงหัวโต Koche No.1800
รหัส
ขนาดยาว
ขนาดแกน
อันละ
KO-SD-1800-001
1.1/2" แบน
6 mm
x
KO-SD-1800-002
1.1/2" แฉก
6 mm
x
KO-SD-1800-000
1.1/2" สลับ
6 mm
x


ไขควงแกนกลม Koche ปากแฉก No.1900/C

รหัส

ขนาด

ความยาว

อันละ

KO-SD-1900-C0060

PH0

60 mm

x

KO-SD-1900-C0100

PH0

100 mm

x

KO-SD-1900-C0150

PH0

150 mm

x

KO-SD-1900-C0200

PH0

200 mm

x

KO-SD-1900-C0250

PH0

250 mm

x

KO-SD-1900-C0300

PH0

300 mm

x

KO-SD-1900-C1080

PH1

80 mm

x

KO-SD-1900-C1130

PH1

113 mm

x

KO-SD-1900-C1200

PH1

200 mm

x

KO-SD-1900-C1250

PH1

250 mm

x

KO-SD-1900-C1300

PH1

300 mm

x

KO-SD-1900-C2100

PH2

100 mm

x

KO-SD-1900-C2150

PH2

150 mm

x

KO-SD-1900-C2200

PH2

200 mm

x

KO-SD-1900-C2250

PH2

250 mm

x

KO-SD-1900-C2300

PH2

300 mm

x

KO-SD-1900-C3150

PH3

150 mm

x

KO-SD-1900-C3200

PH3

200 mm

x

 

ไขควงแกนกลม Koche ปากแบน
No.1900/F

รหัส

ขนาด

ความยาว

อันละ

KO-SD-1900-F0080

SL0

80 mm

x

KO-SD-1900-F1090

SL1

90 mm

x

KO-SD-1900-F1150

SL1

150 mm

x

KO-SD-1900-F1200

SL1

200 mm

x

KO-SD-1900-F2100

SL2

100 mm

x

KO-SD-1900-F2150

SL2

150 mm

x

KO-SD-1900-F2200

SL2

200 mm

x

KO-SD-1900-F2250

SL2

250 mm

x

KO-SD-1900-F2300

SL2

300 mm

x

KO-SD-1900-F3120

SL3

120 mm

x

KO-SD-1900-F3150

SL3

150 mm

x

KO-SD-1900-F3200

SL3

200 mm

x

KO-SD-1900-F3250

SL3

250 mm

x

KO-SD-1900-F3300

SL3

300 mm

x

KO-SD-1900-F4140

SL4

140 mm

x

KO-SD-1900-F4200

SL4

200 mm

x

KO-SD-1900-F4250

SL4

250 mm

x

KO-SD-1900-F4300

SL4

300 mm

x

KO-SD-1900-F4350

SL4

350 mm

xไขควงแกนกลม ด้ามเรียว Koche ปากแบน No.1900/S

รหัส

ขนาด

ความยาว

อันละ

KO-SD-1900-S-0

SLO

80 mm

x

KO-SD-1900-S-1

SL1

90 mm

xไขควงหัวท็อก Koche No.1900/T

รหัส

ขนาด

อันละ

KO-SD-1900-T05

T5

x

KO-SD-1900-T06

T6

x

KO-SD-1900-T07

T7

x

KO-SD-1900-T08

T8

x

KO-SD-1900-T10

T10

x

KO-SD-1900-T15

T15

x

KO-SD-1900-T20

T20

x

KO-SD-1900-T25

T25

x

KO-SD-1900-T27

T27

x

KO-SD-1900-T30

T30

x

KO-SD-1900-T40

T40

x

KO-SD-1900-T45

T45

x


PB215L
ไขควงุ Koche 10 ตัวชุด
รหัส
ขนาด
ชุดละ
1900/91

10 ตัวชุด

x
Koche ไขควงชุด
ไขควงุ Koche 7 ตัวชุด
รหัส
ขนาด
ชุดละ
KO-SD-1598-000

ไขควงแกนทะลุ Koche # 1598 7 ตัวชุด

x
KO-SD-1650-000

ไขควงไม่ทะลุ Koche # 1650 7 ตัวชุด

x


จำหน่ายไขควงชุด PB , PB Baumann, BP Swiss Tools , PB-215L, PB-8215L, PB-8515, PB215L, PB8215L, PB8515, PB215, PB8215, PB8515, PB 215L, PB 8215L, PB 8515, PB 215, PB 8215, PB 8515, PB 215 L, PB 8215 L, PB 8515, ด้ามไขควง PB 215A, ด้ามไขควง PB 215, เฉพาะด้ามไขควง PB
จำหน่ายไขควงชุด Koche

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30
ติดต่อฝ่ายสอบถามข้อมูล Tel : 0-2215-6819, 086-777-4331 หรือ Email : kosana@kosanaland.com
Copyrights © 2006 www.kosanaland.com. All Right Reserved